יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
דף הבית ייחודיות ביה"ס - אנתרופוסופיה תחומי אומנויות הבמה,מלאכות ומצויינות כיתות מרחב אישי-מורות יצירת קשר
 
 

1. צלצול ראשון 08:03 2. צלצול שני 08:05 שעור ראשון 08:55- 08:05 שעור שני 09:45- 08:55 הפסקת אוכל 10:00- 09:45 הפסקה 10:20- 10:00 שעור שלישי 11:05- 10:20 שעור רביעי 11:50- 11:05 הפסקה 12:00- 11:50 שעור חמישי 12:45- 12:00 הפסקת אוכל 12:50 -12:45 שעור שישי 13:35- 12:50 הפסקה 13:40- 13:35 שעור שביעי 14:25- 13:40 שעור שמיני 15:10- 14:25